Статті

«Юридична колегія «Центр реалізації права» є юридичною компанією, що об’єднала професійну команду, до складу якої входять адвокати та практикуючі юристи. Фахівці юридичної колегії, починаючи з 2000 року, наполегливо здобувають досвід роботи в адміністративній, господарській, цивільній, кримінальній, земельній, фінансовій та інших галузях права, що дає змогу забезпечити комплексний правовий захист юридичних та фізичних осіб.

Однією з практик нашої компанії, яка останнім часом активно розвивається, є захист та представництво прав та охоронюваних законом інтересів клієнтів під час проведення прокурорських перевірок, перевірок КРУ України, СБ України, ДПА України, УБОЗ МВС України, інших органів системи МВС України, Рахункової палати України та інших контролюючих органів.

Також ми надаємо правову допомогу у сфері створення, приватизації, реорганізації і ліквідації підприємств, адміністративного регулювання і ліцензування, корпоративного права, контрактного права, цінних паперів, банкрутства, антимонопольного права, оподатковування і митного регулювання, банківського і фінансового консалтингу, іноземно-інвестиційної діяльності, операцій з нерухомістю, захисту інтелектуальної власності, трудових відносин, шлюбно-сімейних відносин.

Незмінними принципами нашої роботи є законодавчо обґрунтована практична реалізація та захист Ваших прав з обов'язковим спрямуванням на конкретний результат.

Здійснюємо свою діяльність на засадах законності, ефективності, професійності і конфіденційності по наданню юридичних послуг, захисту прав, свобод та інтересів.