Статті

Статті

Доходи розділу ІІІ Податкового кодексу України. Юридичний аспект.
2 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Податковий Кодекс України. Податковий кодекс України («ПКУ») набуває чинності з 1 січня 2011 року (за виключенням деяких положень). Серед багатьох змін, хотілися б звернути увагу на наступне: Розділ ІІІ ПКУ (Податок на прибуток... Докладніше

Витрати розділу ІІІ Податкового кодексу України
Поняття витрат визначено відповідно до п. 14.1.27. ст. 14 Податкового кодексу України (далі по тексту – «ПКУ»). На відміну від ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», який витрати визначав «валовими», ПКУ такого поняття не містить.... Докладніше

Споживча повноцінність.
Зміни порядку застосування Закону України «Про захист прав споживачів» до правовідносин між банком та клієнтом. В черговому номері Газети «Юридична практика» за 15 листопада 2011 року була опублікована стаття Ірини Гончар під назвою «Потребительская... Докладніше

ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Питання обов’язковості проведення оцінки майна приватної форми власності, що є об’єктом оренди Одним з фундаментальних принципів, який використовує у своїй практиці Європейський Суд з прав людини, є принцип правової визначеності (legal certainty). Поняття цього принципу... Докладніше

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ!
Про питання практичного значення погоджень Мінекономіки процедури закупівлі в одного учасника Ще часи краху Державного ощадного банку СРСР мали навчити нас тому, що беззастережно довіряти державі не можна. Але ми все одно продовжуємо це робити. Й звичайний лист окремо взятого... Докладніше

СУВОРА РЕАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
До питання співвідношення окремих видів адміністративних стягнень за КУпАП «Рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу... Докладніше

ПРЕЮДИЦІЙНІ ОБСТАВИНИ СТАЛИ СПРОСТОВНИМИ
Щодо обов’язковості для господарських та адміністративних судів рішення іншого суду в господарській справі  14 листопада 2012 р. побачив світ лист Вищого адміністративного суду України № 2379/12/13-12 (далі – Лист) щодо особливостей застосування ст. 72 Кодексу... Докладніше

Принцип безпосередності судового розгляду в господарському процесі
Одним із теоретичних принципів господарського судочинства, що застосовується господарськими судами України, є принцип безпосередності судового розгляду. Він полягає в: 1) обов’язку суду безпосередньо дослідити докази та приймати рішення лише на підставі тих доказів, що були досліджені... Докладніше

Правове регулювання бродяжництва в Україні
В українському законодавстві визначення поняття «бродяжництво» відсутнє. Натомість, в абзаці 8 пункту 5 частини 1 Закону України «Про міліцію» № 565-ХІІ від 20.12.1990 р. (далі – Закон № 565-ХІІ) зазначено, що міліції для виконання покладених на неї обов’язків... Докладніше

Окремі питання звільнення особи від кримінальної відповідальності
Звільнення від кримінальної відповідальності – це врегульована кримінальним і кримінально-пооцесуальним законодавством відмова держави, в особі її компетентних органів, від засудження особи, яка вчинила злочин, і від застосування до неї примусу у вигляді заходів кримінально-правового... Докладніше

Сторінки: 12345