Статті

Статті

Визначення розміру моральної шкоди, що завдана юридичній особі
XXI століття це, безперечно, ера інформаційних відносин, час Інтернету, телебачення, друкованих ЗМІ, радіо, тощо. Нові засоби масової інформації, нові способи та засоби її (інформації) поширення, актуалізували проблеми захисту від завдання моральної шкоди. Серед інших проблем вказаної теми,... Докладніше

Щодо перевірок суб’єктів господарювання державною інспекцією по цінам
(Опубліковано в газеті "Юридична практика" № 38 (665) від 21 вересня 2010 року) Кожен, хто намагається в Україні побудувати власний бізнес неодмінно стикається з певними перешкодами зі сторони недосконалого законодавства та зі сторони діяльності органів державної влади,... Докладніше

Спростування недостовірної інформації, яка поширена через мережу Інтернет
(Опубліковано в газеті "Юридична практика" № 42 (669) від 19 жовтня 2010 року) Станом на сьогоднішній день, коли Україна рухається у напрямку технологічного вдосконалення, ринок ІТ-технологій постійно розвивається та розширюється. Ще якихось 10 років назад доступ до... Докладніше

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Фізичні особи України мають законодавче встановлене право на здійснення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, якщо дана фізична особа не обмежена у правоздатності або дієздатності та... Докладніше

«Золотий парашут» для працівників
(Опубліковано в газеті "Бухгалтерія" № 30 (913) від 26.07.2010 року)   На сьогоднішній день в Україні залишається все менше і менше нормативно правових актів Радянського періоду. Тим не менше, Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП), хоч і зі змінами, але... Докладніше

Окремі проблеми виплати акціонерними товариствами дивідендів у 2010 р.
(Опубліковано в газеті "Бухгалтерія" № 29 (912) від 19.07.2010 року)  Незважаючи на однозначну позицію Конституційного Суду України (КСУ) щодо відсутності у Верховної Ради України (ВРУ) повноважень при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього... Докладніше

Обмеження гарантій адвокатської діяльності у боротьбі з легалізацією коштів
(Опубліковано в газеті "Бухгалтерія" № 32 (915) від 09.08.2010 року) 21 травня 2010 р. Президент України підписав Закон України № 2258-VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним... Докладніше

Виплата дивідендів з урахування Закону про державний бюджет на 2010 рік
Відносини, пов’язані з виплатою дивідендів, регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про... Докладніше

Проблемне звільнення. Практичні поради роботодавцю
Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці,... Докладніше

Щодо судового оскарження актів перевірок і ревізій та дій контролюючих органів, вчинених під час таких перевірок і ревізій
(Опубліковано в газеті "Юридична практика" № 23 (650) від 08.06.2010 року) Ускладнення системи судоустрою України, зокрема утворення спеціалізованих судів, пов’язане з утрудненням звернення фізичних та юридичних осіб за захистом своїх прав до суду. Це... Докладніше

Сторінки: 12345