Статті

Практика

 Наші фахівці мають досвід представництва та захисту прав і охоронюваних законом інтересів клієнтів по наступним категоріям справ:

• Кримінальні справи

Злочини у сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.
Участь на стадії обрання міри запобіжного заходу.

Злочини у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-235 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.
Участь на стадії обрання міри запобіжного заходу.

Злочини проти власності (ст.ст. 185-198 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.

Злочини проти життя та здоров'я особи (ст.ст. 121-125 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I та II інстанції.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст.ст. 157-184 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.
Участь на стадії обрання міри запобіжного заходу.

Злочини проти безпеки та експлуатації транспорту (ст.ст. 286-289 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (ст.ст. 307, 309 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.

Злочини проти авторитету органів державноївлади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (ст.ст. 351-359 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів ), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (ст.ст. 361-363-1 КК України)
Захист на стадії судового розгляду у судах I, II інстанції та касаційної інстанції.

Справи, що розглядаються в судах загальної юрисдикції
1. За позовами Клієнтів:
-Про усунення перешкод у виконанні службових обов’язків та про визнання незаконним наказу про призначення виконуючого обов’язки Генерального директора.
-Про зобов’язання провести аудит щодо відповідності документів бухгалтерського обліку первинним обліковим документам, зобов’язання привести бухгалтерські документи у відповідність із первинними обліковими документами, зобов’язання здійснити перерахунок нарахованих дивідендів.
-Про заборону поширення недостовірної інформації та зобов’язання спростувати недостовірну.
-Про відшкодування матеріальної і моральної шкоди в зв'язку і незаконною евакуацією автомобіля.
-Про поновлення на роботі.
-Про визнання права на проживання в житловому приміщенні.
-Про витребування майна з чужого незаконного володіння
-Про поділ спадкового майна та визнання шлюбу недійсним. Визнали шлюб укладений між спадкодавцем та третьою особою недійсним, внаслідок чого право на частку у спадковому майні здобула дружина, яка була одружена із спадкодавцем до укладення недійсного шлюбу.
-Про відшкодування збитків завданих невиконанням публічного договору. Задоволені позовні вимоги Клієнтів в розмірі відшкодування реальних збитків.
-Про розірвання шлюбу.
-Про дозвіл виїзду за кордон дитини без згоду одного з батьків. 
-Про усунення перешкод у вихованні дитини.

2. За позовами до Клієнтів:
-Про зобов’язання відшкодування шкоди.
-Про зобов’язання усунути перешкоди в користуванні житловим приміщенням.
-Про скасування рішення Сільради, Державного акту на право власності на земельну ділянку та виділення у володіння та користування частини земельної ділянки – за позовом до Клієнта та Сільради.
-Про поновлення на роботі, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу, та відшкодування моральної шкоди.
-Про поділ майна подружжя. Збільшили розмір його частки у спільному майні подружжя на 25% від його ідеальної частки.
-Про стягнення страхової виплати та суми франшизи, що була сплачена Позивачем замість Клієнта. Позивачу відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному розмірі, Клієнт не відшкодовував жодних виплат.
-Про поділ спадкового майна.
-Про розірвання шлюбу.
-Про дозвіл виїзду за кордон дитини без згоди одного з батьків.
-Про усунення перешкод у вихованні дитини. 

• Справи адміністративного судочинства:
1. За позовами Клієнтів:
-Про визнання незаконними та нечинними Наказів Міністерств, Податкової, рішень місцевих рад, постанов Кабінету Міністрів України інших органів державної влади.
-Про визнання незаконними дій та визнання відсутності компетенції Прокуратури, Податкової, державних комітетів, Рахункової палати.
-Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення.
-Про визнання незаконною бездіяльності пов’язаної з розглядом заяви про видачу ліцензій, спеціальних дозволів та зобов’язання вчинити дії.
-Про заборону вчинення дій Міністерствам, контрольно-ревізійному управлінню, державним комітетам.

2. За позовами до Клієнтів
-Про визнання протиправними дій та заборону вчинити дії.

• Господарські справи:
1. За позовами Клієнтів:
-Про стягнення авторської винагороди за користування комп’ютерною програмою.
-Про зобов’язання припинити незаконне використання програмного забезпечення, зобов’язати відповідача вчинити дії, що передбачені Авторським договором, стягнути з відповідача авторську винагороду за час незаконного (після припинення Авторського договору) використання програмного забезпечення.
-Про зобов’язання надати відомості, передбачені договором та стягнення заборгованості та сплатити штрафні санкції.
-Про зобов’язання оприлюднити у встановленому законом порядку звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.
-Про скасування рішення про оголошення переможця процедури закупівлі, визнання недійсною процедуру закупівлі, заборону укладення договору про закупівлю.
-Про визнання недійсним рішення загальних зборів Акціонерного товариства.
-Про переведення прав покупця акцій.
-Про стягнення заборгованості та стягнення штрафних санкцій.
-Про визнання незаконними та нечинними дій (рішень) щодо організації процедури державної закупівлі.
-Про стягнення страхового відшкодування.
-Про розірвання договору та відшкодування збитків.
-Про внесення змін до кредитної угоди.
-Про визнання недійсними результатів процедури закупівлі.
-Про визнання права власності на земельну ділянку.

2. За позовами до Клієнтів:
-Про визнання авторського договору недійсним.
-Про захист суміжних прав та стягнення компенсації.
-Про повернення забезпечувального платежу за договором та стягнення штрафу.
-Про стягнення збитків.
-Про дострокове повернення кредиту.
-Про скасування розпорядження Обладміністрації, скасування Державного акту на право власності на земельну ділянку, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки.
-Про визнання права на участь в тендері – за позовом до Клієнта та Постійного представництва «Європейського банку реконструкції та розвитку».