Статті

Послуги

У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: справи  будь-якої категорії складності на стадії дослідчих перевірок, оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства в органах системи МВС України, податкової міліції, СБУ, прокуратури, судового розгляду в місцевих, апеляційних судах, Верховному Суді України. 

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: справи, пов’язані зі спорами, що виникають з укладення, виконання та розірвання господарських договорів; визнання господарських договорів недійсними; визнання права власності на майно; повернення майна з чужого незаконного володіння; відшкодування шкоди, стягнення заборгованності з урахуванням неустойки, відсотків річних, інфляційних та інших втрат, відновлення платоспроможності боржника та інші.

У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: справи,  пов’язані зі спорами, що виникають із спадкових відносин; житлові спори, зокрема щодо виділення частки в натурі; земельні спори; трудові спори; сімейні спори, про захист прав споживачів; страхові спори; відшкодування шкоди та інші.
 
У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: про оскарження рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, включаючи рішення, прийняті за наслідками перевірок підприємств, установ, організацій контролюючими органами; інші категорії справ.

Зокрема:
-Надання усних та письмових консультацій, правових висновків з усіх правових питань.
-Погодження з клієнтом позиції по справі.
-Представництво інтересів клієнта  у всіх органах, на всіх стадіях адміністрування та судового процесу.
-Ознайомлення та аналіз матеріалів справи. Розроблення стратегії правового захисту. 
-Підготовка та складання будь-яких процесуальних документів.